SKOLREA

Allt ska bort!

4,6 miljarder i vinst

Sedan 2018 har de fyra största friskolekoncernerna, Academedia, Engelska Skolan, Thorengruppen och Kunskapsskolan, tillsammans gjort 4,6 miljarder kronor i vinst. Rena vinster till aktieägare. Dessa vinster är pengar från vårt gemensamma, pengar som hade kunnat ge fler skolkuratorer och elevassistenter går till lyxvillor i Florida. Att driva skola i Stockholmsregionen är en mycket lönsam affär.

Det här hade vi kunnat använda 4,6 miljarder till istället:

6 400 lärare
Skolpeng för nästan 50 000 elever
Över 700 000 skolluncher
Över 7 700 skolkuratorer
Närmare 6 000 000 skolelever hade kunnat åka på skidresa till Kungsberget, med buss, liftkort och skidhyra.

Vi måste få ett slut på vinstjakten i skolan! Välfärden är till för våra barn och elever - inte för att berika ägarna.

Hjälp oss att stoppa skolrean!

Stoppa skolrean!